Predstavenia v máji a júni

V mesiacoch Máj a Jún hráme predstavenia vždy iba v nedeľu.